Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Kontrole

Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców uregulowane są w Rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zmianami).

Przedmiot kontroli

Komórka przeprowadza dwa rodzaje kontroli:

1. TAXI - sprawdzenie ważności dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

2. ALKOHOL - sprawdzenie prawidłowości (zgodności ze stanem faktycznym) złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za dany rok.

Procedura kontroli

Burmistrz Nysy ma obowiązek zawiadamiania o planowanej kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Wszczęcie kontroli przed upływem siedmiu dni od daty doręczenia zawiadomienia następuje za zgodą lub na wniosek kontrolowanego.

 Wszczęcie kontroli podatkowej

1. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz okazanie legitymacji służbowej.

2. Kontrolowany może wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie pełnomocnikiem do jego reprezentowania w zakresie prowadzonej kontroli.

 Czynności kontrolne, zbieranie dowodów

1. Działanie kontrolujących ma na celu ustalenie stanu faktycznego na podstawie zgromadzonych w toku kontroli dokumentów, ich analizy oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych.

2. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych, a w szczególności: przedstawić/dostarczyć kontrolującemu niezbędnych dokumentów, które mogą stanowić dowód w sprawie będącej przedmiotem kontroli, w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy.

3. Kontrolujący mają obowiązek udzielać kontrolowanemu wszelkich informacji i wyjaśnień o przepisach prawa pozostających w związku z przedmiotem kontroli oraz zapewnić kontrolowanemu czynny udział w każdym stadium postępowania.

4. Kontrolujący dokumentują przebieg kontroli w protokole, który sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu.

 

Zakończenie kontroli następuje w dniu doręczenia protokołu kontrolowanemu. W przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący zawiadamiają na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia.

________________________________________________________________________________________________________________

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1907, ze zm.),

- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487, ze zm.),

- ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829, ze zm.).

Metadane

Źródło informacji:Ewelina Konstanty
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sokołowska
Data wprowadzenia:2019-07-02 13:11:44
Opublikował:Agnieszka Sokołowska
Data publikacji:2019-07-02 14:25:45
Ostatnia zmiana:2019-07-02 14:26:44
Ilość wyświetleń:69
Adres redakcji Biuletynu

Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

pokój 206

tel. +48 77 40 80 500

Redakcja BIP-u

Koordynator: Alicja Papis tel. 77 40 80 514 a.papis@www.nysa.pl lub bip@www.nysa.pl

Redaktor: Agnieszka Złotowska tel. 77 40 80 633 e-mail: bip@www.nysa.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij