Burmistrza i Zastępców

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym , zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Kadencja 2014 - 2018

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz
Oświadczenie grudzień 2014 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie kwiecień 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Oświadczenie za 2017 rok pdf

Wiceburmistrz Nysy
Piotr Bobak

Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie styczeń 2015
Oświadczenie kwiecień 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Oświadczenie za 2017 rok pdf
 

Wiceburmistrz Nysy
Marek Rymarz

Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie styczeń 2015
Oświadczenie kwiecień 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Oświadczenie za 2017 rok pdf

Wiceburmistrz Nysy
Aleksander Juszczyk
Oświadczenie grudzień 2014
Oświadczenie marzec 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
 
Wiceburmistrz Nysy
Piotr Walach
Oświadczenie grudzień 2014
Oświadczenie marzec 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
____________________________________________

Kadencja 2010 - 2014


Burmistrz Nysy
Jolanta Barska
Oświadczenie 1 ,

Oświadczenie 2012
Oświadczenie 2013
Oświadczenie 2014
Oświadczenie wrzesień 2014
 
Wiceburmistrz Nysy
Aleksander Juszczyk
Oświadczenie 2012
Oświadczenie 2013
Oświadczenie 2014

Wiceburmistrz Nysy
Piotr Walach
Oświadczenie 2012
Oświadczenie 2013
Oświadczenie 2014
____________________________________________

Kadencja 2007 - 2011 

 

Burmistrz Nysy
Jolanta Barska
oświadczenie 2006 nr 1 (1 , 2 , 3 , 4 ),
Oświadczeneie 2007 rok pdf
Oświadczenie 2008 rok 2 , 3 , 4 ,
Oświadczenie małżonka 1 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2010 rok pdf ( 1 , 2 )
Oświadczenie 2011 rok pdf

Wiceburmistrz Nysy
Piotr Walach
Oświadczenie 2011 rok pdf

Wiceburmistrz Nysy
Ryszard Walawender 1, 2 , 3 , 4 ,
Oświadczenie małżonki 1 , 2 ,
Oświadzcenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 pdf , pdf


Wiceburmistrz Nysy
Aleksander Juszczyk 1 , 2, 3 , 4 , 5

Oświadczenie małżonki 1 , 2 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf

____________________________________________
 

Kadencja 2002 - 2006
Marian Smutkiewicz - na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr142,poz,1591 z późn. zm.) art.24h ust.3 oświadczenie majątkowe wraz z kopią w dwóch egzemplarzach złożone zostało Wojewodzie Opolskiemu. doc

 

Oświadczenie współmałżonki jpg , jpg

 

Zastępcy Burmistrza

 

Jolanta Barska  oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1,2,3,4)

Zbysław Wróbel oświadczenie nr 4 (1, 2, 3, 4) Oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oświadczenie nr 5 (1, 2 ) , oświadczenie nr 6 (1 , 2, 3 , 4 )

 

 

Oświadczenia majątkowe przygotowała inspektor Ewa Janicka.

 

 

Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B). Oświadczenia majątkowe są do wglądu w pokoju 106 Urzędu Miejskiego w Nysie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 05.07.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 02.08.2018. Odsłon 2168, Wersja 60drukuj
Wersja : lewy  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Początek strony