Dyrektorów placówek oświatowych

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym , zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

 

Dyrektorzy placówek oświatowych

___________________________________________________

Dyrektor Gimnazjum nr 1

Danuta Bułka oświadczenie 2007, 2008 (1, 2, 3, 4) oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Małgorzata Krzemieniecka-Duraj
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 pdf 1
, 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok
pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Gimnazjum nr 2


Lech Głazunow
powierzenie stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Nysie od 01.11.2016 r. pdf
za 2016 rok
pdf

Renata Kryś
wrzesień 2016 rok pdf
zakończenie pełnienia p.o. dyrektora Gimnazjum nr 2 w Nysie z dniem 31.10.2016 r. pdf

Bogusława Piotrowska
2008 (1, 2, 3, 4)
2009 (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 ,4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
sierpień 2016 rok pdf

Józefa Ziemnik
oświadczenie 2007 , oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Zastępujący Dyrektora
Lech Głazunow
2015 rok pdf
sierpień 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor byłego Gimnazjum nr 3

Barbara Herman oświadczenie  2007 oświadczenie współmałżonka rok: 2007
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1, 2, 3, 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 ,4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf

___________________________________________________

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

Ryszard Łoboda oświadczenie 2007, oświadczenie współmałżonka rok: 2007
2008(1, 2 , 3 , 4 ),
2009(1, 2, 3, 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Bożena Węglarz oświadczenie  2007, oświadczenie współmałżonka rok: 2007
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1, 2, 3, 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Bożena Ryba oświadczenie 2007(1, 2, 3, 4), oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Maria Wiercigroch
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf 
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

Irena Studencka oświadczenie rok:  2007 oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Eulalia Woźniak
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1 , 2 , 3 , 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________ 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10

Anna Michoń oświadczenie  2007, oświadczenie współmałżonka rok 2007
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1, 2, 3, 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
sprostowanie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok pdf
___________________________________________________
 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy

Beata Szymczakowska oświadczenie 2007, oświadczenie współmałżonka rok 2007
2008(1, 2, 3, 4, 5),
2009(1, 2, 3, 4, 5)
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf 
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________
 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopernikach

Jolanta Kochanowska oświadczenie 2007, oświadczenie współmałżonka rok: 2007
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1, 2, 3, 4)
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4 , 5
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4 , 5  
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4 , 5
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________
 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach

Gabriela Sowa oświadczenie 2007, oświadczenia współmałżonka rok: 2007
2008 (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf 
2015 pdf

2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________
 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej

Joanna Walczak oświadczenie  2007, 2008(1 , 2 , 3 , 4 ) 2009(1, 2, 3, 4) oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Mariola Giera
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor byłego Przedszkola w Białej Nyskiej

Grażyna Ciepłowska oświadczenie 2007 (1-4) oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
Stanisława Ilich
2008(1 , 2 , 3 , 4 )
2009 (1, 2, 3, 4)
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4

___________________________________________________

Dyrektor byłego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Złotowicach

Jacek Szostak oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonki nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

___________________________________________________

Dyrektor byłego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipowej

Danuta Kukułka oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
Barbara Derewecka
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4

___________________________________________________

Dyrektor byłego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hajdukach Nyskich

Maria Paryna oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)

___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 1

Halina Jakubowska oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2 )
2008 jpg(1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4

2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf

Jolanta Mariola Sebastyan
2015
rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 5

Halina Misiarz oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok  pdf 1, 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf 
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 6

Krystyna Skiba (Sokołowska) oświadczenie 2007 pdf (1-4)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )

2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf  1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 8

Lidia Górska-Bartocha oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenia majątkowe współmałżonka nr 1 pdf (1-2 )
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2011 korekta pdf
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 korekta pdf
2013
rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 korekta pdf
2014
rok pdf
2014 korekta pdf
2015
pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf

Zastępujący Dyrektora
Violetta Krzympiec
2015 rok pdf
sierpień 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 9

Elżbieta Tęczar oświadczenie 2007 (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 10

Józefa Sadowska oświadczenie 2007 (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011
( 1 , 2 , 3 , 4 )
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
Józefa Sadowska

za 2017 rok - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola nr 10 w Nysie z dniem 02.03.2018 r.
pdf

Sylwia Wardakas
2018 rok pdf 

___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 12

Mariola Tokarczyk oświadczenie 2007 (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 14

Zofia Brodacka oświadczenie 2007 (1-4) oświadczenia współmażonka nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010
( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4 
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 rok pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor byłego Przedszkola w Goświnowicach

Lucyna Klecza 2007

 
___________________________________________________

Dyrektor Żłobka nr 1

Teresa Lewandowska oświadczenia 2007 (1-4) oświadczenia współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , , 34  
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf

2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Żłobka Nr 2
Gabriela Barbara Szeremeta (Paluch)
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

 

Oświadczenia dyrektorów przygotowała samodzielny referent d/s pracowniczych Małgorzata Żarczyńska

 

 

Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B). Oświadczenia majątkowe są do wglądu w Gminnym Zarządzie Oświaty w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 29.03.2018
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 29.03.2018. Odsłon 1382, Wersja 92drukuj
Wersja : lewy  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
Początek strony