Dyrektorów placówek oświatowych

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym , zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

 

Dyrektorzy placówek oświatowych

___________________________________________________

Dyrektor Gimnazjum nr 1

Danuta Bułka oświadczenie 2007, 2008 (1, 2, 3, 4) oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Małgorzata Krzemieniecka-Duraj
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 pdf 1
, 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok
pdf
za 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Gimnazjum nr 2


Lech Głazunow
powierzenie stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Nysie od 01.11.2016 r. pdf
za 2016 rok
pdf

Renata Kryś
wrzesień 2016 rok pdf
zakończenie pełnienia p.o. dyrektora Gimnazjum nr 2 w Nysie z dniem 31.10.2016 r. pdf

Bogusława Piotrowska
2008 (1, 2, 3, 4)
2009 (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 ,4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
sierpień 2016 rok pdf

Józefa Ziemnik
oświadczenie 2007 , oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Zastępujący Dyrektora
Lech Głazunow
2015 rok pdf
sierpień 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor byłego Gimnazjum nr 3

Barbara Herman oświadczenie  2007 oświadczenie współmałżonka rok: 2007
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1, 2, 3, 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 ,4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf

___________________________________________________

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

Ryszard Łoboda oświadczenie 2007, oświadczenie współmałżonka rok: 2007
2008(1, 2 , 3 , 4 ),
2009(1, 2, 3, 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Bożena Węglarz oświadczenie  2007, oświadczenie współmałżonka rok: 2007
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1, 2, 3, 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Bożena Ryba oświadczenie 2007(1, 2, 3, 4), oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Maria Wiercigroch
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf 
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

Irena Studencka oświadczenie rok:  2007 oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Eulalia Woźniak
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1 , 2 , 3 , 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________ 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10

Anna Michoń oświadczenie  2007, oświadczenie współmałżonka rok 2007
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1, 2, 3, 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
sprostowanie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________
 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy

Beata Szymczakowska oświadczenie 2007, oświadczenie współmałżonka rok 2007
2008(1, 2, 3, 4, 5),
2009(1, 2, 3, 4, 5)
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf 
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________
 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopernikach

Jolanta Kochanowska oświadczenie 2007, oświadczenie współmałżonka rok: 2007
2008(1, 2, 3, 4),
2009(1, 2, 3, 4)
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4 , 5
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4 , 5  
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4 , 5
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________
 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach

Gabriela Sowa oświadczenie 2007, oświadczenia współmałżonka rok: 2007
2008 (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf 
2015 pdf

2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________
 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej

Joanna Walczak oświadczenie  2007, 2008(1 , 2 , 3 , 4 ) 2009(1, 2, 3, 4) oświadczenie współmałżonka rok: 2007

Mariola Giera
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor byłego Przedszkola w Białej Nyskiej

Grażyna Ciepłowska oświadczenie 2007 (1-4) oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
Stanisława Ilich
2008(1 , 2 , 3 , 4 )
2009 (1, 2, 3, 4)
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4

___________________________________________________

Dyrektor byłego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Złotowicach

Jacek Szostak oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonki nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4),
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

___________________________________________________

Dyrektor byłego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipowej

Danuta Kukułka oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
Barbara Derewecka
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4

___________________________________________________

Dyrektor byłego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hajdukach Nyskich

Maria Paryna oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)

___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 1

Halina Jakubowska oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2 )
2008 jpg(1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4

2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf

Jolanta Mariola Sebastyan
2015
rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf

___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 5

Halina Misiarz oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok  pdf 1, 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf 
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 6

Krystyna Skiba (Sokołowska) oświadczenie 2007 pdf (1-4)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )

2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2011 rok pdf  1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf


Beata Cukier
2017
rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 8

Lidia Górska-Bartocha oświadczenie 2007 pdf (1-4), oświadczenia majątkowe współmałżonka nr 1 pdf (1-2 )
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2011 korekta pdf
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 korekta pdf
2013
rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 korekta pdf
2014
rok pdf
2014 korekta pdf
2015
pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf

Zastępujący Dyrektora
Violetta Krzympiec
2015 rok pdf
sierpień 2016 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 9

Elżbieta Tęczar oświadczenie 2007 (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 ( 1 , 2 , 3 , 4 )
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf

Aleksandra Wójs
2017 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 10

Józefa Sadowska oświadczenie 2007 (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011
( 1 , 2 , 3 , 4 )
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
Józefa Sadowska

za 2017 rok - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola nr 10 w Nysie z dniem 02.03.2018 r.
pdf

Sylwia Wardakas
2018 rok pdf 

___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 12

Mariola Tokarczyk oświadczenie 2007 (1-4), oświadczenie współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Przedszkola nr 14

Zofia Brodacka oświadczenie 2007 (1-4) oświadczenia współmażonka nr 1 pdf (1-2)
2008 jpg (1 , 2 , 3 , 4 )
2010
( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4 
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 rok pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor byłego Przedszkola w Goświnowicach

Lucyna Klecza 2007

 
___________________________________________________

Dyrektor Żłobka nr 1

Teresa Lewandowska oświadczenia 2007 (1-4) oświadczenia współmałżonka nr 1 pdf (1-2)
2008 (1 , 2 , 3 , 4 )
2010 ( 1 , 2 , 3 , 4 )

2011 rok pdf 1 , , 34  
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________

Dyrektor Żłobka Nr 2
Gabriela Barbara Szeremeta (Paluch)
2012 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2013 rok pdf 1 , 2 , 3 , 4
2014 rok pdf
2015 pdf
2015 rok pdf
2016 rok pdf
2017 rok pdf
___________________________________________________

 

Oświadczenia dyrektorów przygotowała samodzielny referent d/s pracowniczych Małgorzata Żarczyńska

 

 

Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B). Oświadczenia majątkowe są do wglądu w Gminnym Zarządzie Oświaty w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 10.05.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 10.05.2018. Odsłon 1503, Wersja 98drukuj
Wersja : lewy  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Początek strony