2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVIII/234/2008, Z dnia: 18.01.2008, Zmieniana:  
Uchwała XVII/234/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 grudnia 2007r. na działalność Burmistrza Nysy dotyczącej wydanego zezwolenia na usunięcie drzew z terenu drogi krajowej – ul. Grodkowska w Nysie.
Załączniki:
234.doc
z1_234.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 18.01.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2008 , wersja 2
Numer: XVIII/237/2008, Z dnia: 18.01.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVII/237/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującym część miasta Nysy w rejonie ulicy Piłsudskiego i Podolskiej, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr L/826/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
Załączniki:
237.doc
z1_237.jpg
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2008 , wersja 1
Numer: XVII/233/2008, Z dnia: 18.01.2008, Zmieniana:  
UCHWALENIE BUDŻETU NA 2008 ROK
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 22.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 22.12.2010 , wersja 1
Numer: XVIII/238/2008, Z dnia: 18.01.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVII/238/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zaopiniowania „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysa Kłodzka poniżej wodowskazu Bardo”.
Załączniki:
238.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/236/2008, Z dnia: 18.01.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVII/236/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Sekretarza Miasta do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
Załączniki:
236.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/235/2008, Z dnia: 18.01.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVII/235/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta
Załączniki:
235.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.02.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/242/2008, Z dnia: 27.02.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/242/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Ziemi Nyskiej".
Załączniki:
242.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.03.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.03.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/240/2008, Z dnia: 27.02.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/240/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej - na 2008 rok.
Załączniki:
240.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.03.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.03.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/258/2008, Z dnia: 27.02.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/258/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głębinów, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwałą nr XXIV/219/2000 z dnia 24 marca 2000 r.
Załączniki:
258.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.03.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.03.2008 , wersja 1
Numer: XVIII/239/2008, Z dnia: 27.02.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/239/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Nysie na 2008 rok.
Załączniki:
239.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.03.2008.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 19.03.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony