2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LVIII/871/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr LVIII/871/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.11.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/874/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVIII/874/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Załączniki:
LVIII_874_18.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.11.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/877/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVIII/877/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Załączniki:
LVIII_877_18.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 09.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 09.11.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/873/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVIII/873/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego.
Załączniki:
LVIII_873_18.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.11.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/876/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVIII/876/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w wyniku uwzględnienia roszczenia z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Załączniki:
LVIII_876_18.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.11.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/869/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019.
Załączniki:
LVIII_869_18.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.11.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/878/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVIII/878/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/900/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 września 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
LVIII_878_18.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grzegorz Smoleń dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.11.2018 , wersja 2
Numer: LVIII/881/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.
Załączniki:
LVIII_881_18.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.11.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/882/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr LVIII/882/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.11.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/868/18, Z dnia: 24.10.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr LVIII/868/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały nr V/38/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Załączniki:
LVIII_868_18.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony