2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLIX/743/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/743/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/739/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/739/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odwołania członka Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/736/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/736/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/742/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/735/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/735/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/738/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/738/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Nysy wniesionej pod sygnaturą nr AO.OK.1510.2.2018 na działalność Burmistrza Nysy.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Bagnicki dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/741/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/741/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 2
Numer: XLIX/744/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana: XLVII/704/18
Uchwała Nr XLIX/744/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2041.
Załączniki:
XLIX_744_18 wpf.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 12.04.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/737/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/737/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/740/18, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLIX/740/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/701/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, czteroosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu. ((Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Mrukowicz-Ternik, Inspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.04.2018 , wersja 2
 1 2 3 4 5 
Początek strony