2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLI/606/17, Z dnia: 26.08.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/606/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Romana Dmowskiego.
Załączniki:
Uchwala_XLI_606_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.08.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 05.09.2017 , wersja 1
Numer: XLI/607/17, Z dnia: 26.08.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/607/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego.
Załączniki:
Uchwala_XLI_607_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.08.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 05.09.2017 , wersja 1
Numer: XLI/608/17, Z dnia: 26.08.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/608/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
Załączniki:
Uchwala_XLI_608_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 26.08.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 05.09.2017 , wersja 1
Numer: XLI/609/17, Z dnia: 26.08.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa.
Załączniki:
Uchwala_XLI_609_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 26.08.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 05.09.2017 , wersja 1
Numer: XLI/610/17, Z dnia: 26.08.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/610/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok.
Załączniki:
Uchwala_XLI_610_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 26.08.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 05.09.2017 , wersja 1
Numer: XLI/611/17, Z dnia: 26.08.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLI/611/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2041 , podjęte również na sesji w dniu 26 sierpnia 2017 r. zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Załączniki:
Uchwala_XLI_611_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 26.08.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 05.09.2017 , wersja 1
Numer: XL/605/17, Z dnia: 21.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XL/605/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok.
Załączniki:
XL_605_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 21.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 24.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/600/17, Z dnia: 18.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/600/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nysa.
Załączniki:
UCHWALA_XXXIX_600_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 20.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/601/17, Z dnia: 18.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/601/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok.
Załączniki:
UCHWALA_XXXIX_601_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 20.07.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/602/17, Z dnia: 18.07.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIX/602/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych.
Załączniki:
UCHWALA_XXXIX_602_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 20.07.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 15  prawy
Początek strony