Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniuBudowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Budowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Kopernikach – doposażenie siłowni zewnętrzne
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2019 Utworzono: 16.04.2019
Budowa dróg na obszarach wiejskich- Jędrzychów – etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019-2022
- PRZETRAG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019

archiwum... Początek strony