Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych –
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2018 Utworzono: 21.09.2018
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 29.000.000,00 zł.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 12.09.2018

archiwum... Początek strony