Zamówienia publiczne - wyniki postępowań

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego – wykonanie ogr
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Wykonanie serwisu urządzeń klimatyzacyjnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne w ramach programu „Zielone podwórka”
- zaproesznie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaprposzenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie.
- zaproszenie do zlożrenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji mostu drogowego nad ciekiem wodnym Kamienica
- zaproszenie do zlożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Budowa dróg w mieście – boczna do ulicy 11 Listopada w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018

archiwum... Początek strony