Ochrona Środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.13.2018 Burmistrza Nysy z dnia 13.11.2018 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie "BAŻANT" w Opolu w obwodzie łowieckim nr 122 na terenie
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 13.11.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.174.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 05.11.2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.174.2018 z dnia 05.11.2018 r. zezwalającej na usunięcie klona pospolitego rosnącego na działc
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 07.11.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie RW.OŚ.6131.168.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.10.2018 informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.168.2018 z dnia 29.10.2018 r. dotyczącej wycinki drzew rosnących na działce ewidencyjnej nr
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.192.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.10.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebanych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 2
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.195.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.10.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.12.2018 Burmistrza Nysy z dnia 15.10.2018 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie "Bażant" w Opolu w obwodzie łowieckim nr 122 na terenie
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 15.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.22.5.2018 Burmistrza Nysy z dnia 28.09.2018 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na o
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 08.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.152.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 3 października 2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.152.2018 z dnia 03.10.2018 r. zezwalającej na usunięcie jabłoni ozdobnej na działce
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2018 Utworzono: 04.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.153.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 3 października 2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.153.2018 z dnia 03.10.2018 r. zezwalającejna usunięcie jabłoni ozdobnych rosnących n
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2018 Utworzono: 04.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.151.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 3 października 2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.151.2018 z dnia 03.10.2018 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wier
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2018 Utworzono: 04.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.11.2018 Burmistrza Nysy z dnia 2 października 2018 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 3 "Lis" w Opolu.
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2018 Utworzono: 03.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.174.2018 Burmistrza Nysy z dnia 2 października 2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie u
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2018 Utworzono: 03.10.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.4.2018 Burmistrza Nysy z dnia 20 sierpnia 2018 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CHROBRY" w Głuchołazach.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2018 Utworzono: 20.08.2018

archiwum... Początek strony