Ochrona Środowiska

Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.4.2019 Burmistrza Nysy z dnia 21.01.2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 2 "ŁOŚ" w obwodzie nr 113 na terenie Gminy Nysa.
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.30.6.2018 Burmistrza Nysy z dnia 21.12.2018 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania o wszczęciu na wniosek spółki Bioagra S.A. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RW.OŚ.6220.41.31.2016 z
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.308.2018.WB Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3.01.2019 r. informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przeds
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2019 Utworzono: 08.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.2.2019 Burmistrza Nysy z dnia 7.01.2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CHROBRY" w Głuchołazach na terenie Gminy Nysa.
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2019 Utworzono: 08.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.1.2019 Burmistrza Nysy z dnia 3 stycznia 2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 3 "LIS" w Opolu w obwodzie nr 115 "Goświnowice" na terenie
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2019 Utworzono: 03.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.159.2018 Burmistrza Nysy z dnia 2.01.2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 1
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 02.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.258.2018 Burmistrza Nysy z dnia 2.01.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 1
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 02.01.2019
Zawiadomienie
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.295.2018.AK Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.12.2018 r. informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lo
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6220.22.13.2018 Burmistrza Nysy z dnia 27.12.2018 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia nr RW.OŚ.6220.22.12.2018 zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 27.12.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.294.2018.PŁ informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2018 Utworzono: 24.12.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.300.2018.PŁ z dnia 19.12.2018 r. informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2018 Utworzono: 24.12.2018
Informacja o wszczęciu postępowania.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.195.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 grudnia 2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji nr RW.OŚ.6131.195.2018 z dnia 10.12.2018 r. zezwalającej na usunięcie 2 szt. żywotników zachodn
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.192.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 grudnia 2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.192.2018  z dnia 10.12.2018 r. zezwalającej na usunięcie 2 szt. daglezji zielonych
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.14.2018 Burmistrza Nysy z dnia 03.12.2018 informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CHROBRY" w Głuchołazach na terenie Gminy Nysa.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2018 Utworzono: 05.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy zawiadamiające wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie Burmistrza Nysy zawiadamiające wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na odcinku w m. Wierzbięcice".
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.4.2018 Burmistrza Nysy z dnia 20 sierpnia 2018 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CHROBRY" w Głuchołazach.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2018 Utworzono: 20.08.2018

archiwum... Początek strony