Ochrona Środowiska

Zaproszenie Burmistrza Nysy na spotkanie otwarte dla społeczeństwa.
Burmistrz Nysy zaprasza na spotkanie otwarte dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn.: "Budowa budynku usługowo - handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zagospodarowaniem terenu"
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.118.2018 Burmistrza Nysy z dnia 11.07.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2018 Utworzono: 13.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.111.2018 Burmistrza Nysy z dnia 05.07.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przez wydaniem decyzji w sprawie usunięcie
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.16.9.2018 Burmistrza Nysy z dnia 02.07.2018 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Budowa hal produkcyjnych", realizowanego na działce nr 143
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.84.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.06.2018 r.  informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.84.2.2018 z dnia 27.06.2018 r. odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.62.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.06.2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.62.2018 z dnia 29.06.2018 r. zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku klon jesionolist
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.13.10.2018 Burmistrza Nysy z dnia 27.06.2018 r. zawiadamiające wszystkie strony postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk"
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 28.06.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.42.33.2017 Burmistrza Nysy z dnia 27.06.2018 r. informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Bu
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 27.06.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.8.9.2018 z dnia 14.06.2018r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6220.8.8.2018 z dnia 14.06.2018r. zmieniającej decyzję Nr RW.OŚ.6220.48.7.2018 z dnia 30.01.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach na re
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 15.06.2018
Obwieszcze Burmistrza Nysy
Obwieszczenie Burmistrza Nysy nr RW.OŚ.6220.16.6.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hal produkcyjnych", realizowanego na działce nr 143 k.m. 362 położonej w obrębie ewi
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 06.06.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.87.1.2018 z dnia 5.06.2018 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.87.2018 z dnia 05.06.2018 r. zezwalającej i odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki ewiden
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 06.06.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.84.1.2018 z dnia 24.05.2018 zawiadamiające strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie 1 szt. drzewa r
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018

archiwum... Początek strony