Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.8.2018 Burmistrza Nysy z dnia 17.09.2018 r. informujące o terrminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CHROBRY" w Głuchołazach.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 18.09.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.7.2018 Burmistrza Nysy z dnia 17.09.2018 r. informujące o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu ind
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 18.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.6.2018 Burmistrza Nysy z dnia 11.09.2018 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Nr 1 "SZARAK" w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2018 Utworzono: 11.09.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.151.2018 z dnia 4.09.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 1 szt. wierzby ma
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2018 Utworzono: 06.09.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.153.2018 z dnia 4.09.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 3 szt. drzew z ro
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2018 Utworzono: 06.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.152.2018 z dnia 4.09.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia drzewa z rodzaju
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2018 Utworzono: 06.09.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.12.14.2018 Burmistrza Nysy z dnia 24.08.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 407 na odcinku Konradowa - obwodnica Nysy".
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2018 Utworzono: 28.08.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.14.3.2018 Burmistrza Nysy z dnia 27 sierpnia 2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usu
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2018 Utworzono: 27.08.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.4.2018 Burmistrza Nysy z dnia 20 sierpnia 2018 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CHROBRY" w Głuchołazach.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2018 Utworzono: 20.08.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.111.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 16.08.2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.111.2018 z dnia 16.08.2018 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba mandż
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2018 Utworzono: 20.08.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.118.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 16.08.2018 r. informujące strony postepowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.118.2018 z dnia 16.08.2018 r. odmawiającej wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2018 Utworzono: 20.08.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.42.40.2017 Burmistrza Nysy z dnia 17.08.2018 r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6220.41.39.2017 z dnia 17.08.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynk
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2018 Utworzono: 17.08.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.13.13.2018 Burmistrza Nysy z dnia 30 lipca 2018 r. informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk”, realizowanego na
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 30.07.2018

archiwum... Początek strony