Ochrona Środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.90.2019.WB Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 kwietnia 2019 r. informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.30.19.2019 Burmistrza Nysy z dnia 10.04.2019 r. zawiadamiające strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RW.OŚ.6220.41.37.2016 z dnia 05.04.2018 r. dla przedsięwzięcia pn
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 10.04.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.38.1.2019 Burmistrza Nysy z dnia 8 kwietnia 2019 roku informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji nr RW.OŚ.6131.38.2019  z dnia 8 kwietnia 2019 roku zezwalającej na usunięcie 2 szt. wierzb biały
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 09.04.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.27.2019 Burmistrza Nysy z dnia 8 kwietnia 2019 roku informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.27.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. świerka pospolitego ro
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 09.04.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.39.1.2019 Burmistrza Nysy z dnia 8 kwietnia 2019 r. w informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.39.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. sosny zwyczajnej ros
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 09.04.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.16.1.2019 Burmistrza Nysy z dnia 1 kwietnia 2019 roku informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji nr RW.OŚ.6131.16.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego na dział
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2019 Utworzono: 02.04.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.17.1.2019 Burmistrza Nysy z dnia 1 kwietnia 2019 roku informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji nr RW.OŚ.6131.17.2018 z dnia 1 kwietnia 2019 roku zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2019 Utworzono: 02.04.2019
Zawiadomienie
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.73.2019.PŁ Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.03.2019 r. informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2019 Utworzono: 27.03.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.257.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 22.03.2019 roku informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.257.2018 z dnia 22.03.2019 r. zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew i odmawiającej wydania
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 25.03.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.257.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 22.03.2019 roku informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.257.2018 z dnia 22.03.2019 r. zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew i odmawiającej wydania
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 25.03.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.30.18.2018 Burmistrza Nysy z dnia 15.03.2019 r. dotyczące przedsięwzięcia pn. "Dobudowa w istniejącym zakładzie produkcji etanolu "Goświnowice", instalacji do produkcji etanolu celulozowego 2G związanej z modyfikacją i rozbudow
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2019 Utworzono: 18.03.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.18.1.2019 Burmistrza Nysy z dnia 14 marca 2019 roku informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.18.2019 z dnia 14 marca 2019 roku zezwalającej i odmawiającej wydania zezwolenia na usuni
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.57.2019.TD Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa W
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.57.2019.TD Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5 marca 2019 r. informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia firmie F.H. LODEX Krzysztof K
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2019 Utworzono: 08.03.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.38.2019 Burmistrza Nysy z dnia 4 marca 2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2019 Utworzono: 05.03.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.39.2019 Burmistrza Nysy z dnia 4 marca 2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2019 Utworzono: 05.03.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.10.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 4 marca 2019 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.10.2019 z dnia 4 marca 2019 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. modrzewia europejskiego rosn
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2019 Utworzono: 05.03.2019
Zawiadomienie
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.52.2019.PŁ Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1.03.2019 r. informujące, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wyko
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2019 Utworzono: 04.03.2019

archiwum... Początek strony