Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.AU.6733.39.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na terenie działki nr 18/7, AM-52, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.40.2017
Budowa linii kablowej wraz z budową złącza kablowego do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 291, 290/2, 290/7, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.34.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 4+335 (BLGL-4) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na części działki nr 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.35.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 3+779 (BLGL-03) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na częściach działek nr 73/13 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2017 Utworzono: 21.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.32.2017
Przebudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na terenie działek nr 285/1, 284/1, 284/3, 284/4, 489/4, obręb Wierzbięcice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.31.2017
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działce nr 780, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2017 Utworzono: 11.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.20.2017
Budowa linii kablowej n/n wraz z zabudową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 10/55, AM-27, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.26.2017
Budowa sieci wodociągowej na potrzeby budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działce nr 140, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejsk.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2017 Utworzono: 08.09.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110kV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowyc
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.19.2017
Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr: 112/3, 112/7, 136, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 25.08.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.27.2017
Budowa, rozbudowa, przebudowa drogi w Niwnicy, budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, planowana do real
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2017 Utworzono: 24.08.2017
Obwieszczenie PP.AU.6733.30.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 75, 91/9, 91/10, 237, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2017 Utworzono: 23.08.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wa
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Słonecznej, Jeziornej, Elizy Orzeszkowej
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2017 Utworzono: 28.07.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2017 Utworzono: 07.07.2017

archiwum... Początek strony