Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.18.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej 15kV, planowana do realizacji na działce nr 669, obręb Lipowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz na działkach nr 395 i 396, obręb Wierzbięcice, jednostka e
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.28.2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działce nr 204/1, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa- obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.23.2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na terenie działki nr 86/2, obręb Hanuszów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2018 Utworzono: 11.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.19.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działce nr 195/1, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2018 Utworzono: 11.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.25.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działce nr 426, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.12.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 523/6, 810/2, 550 i 552 obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz działce nr 615/4, AM-14, obrę
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.32.2018
Zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem z silnikiem o mocy elektrycznej 135 kW wraz z montażem skrubera, 2 szt. dodatkowych odsiarczalników i instalacji do redukcji silosanów na terenie oczyszczalni ścieków
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polski
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.31.2018
Budowa sieci teletechnicznej, planowana do realizacji na działkach nr 18/17, 15/3, AM-24, obręb Śródmieście, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2018 Utworzono: 04.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.30.2018
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działkach nr 25/2, 186/4, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 03.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.29.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz budowę sieci wodociągowej rozdzielczej, planowana do realizacji na działkach nr 65/6, 163, obręb Biała Nyska, j
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 28.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.15.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 595/1, 595/2, 276/5 i 276/12, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2018 Utworzono: 27.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.16.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 191, 571, 190/2, 190/1, 524, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.10.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, planowana do realizacji na działkach nr 337/9, 337/39 i 337/40, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.14.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 265, 243/4, 263, 316, 149 i 176/1, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.11.2018
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działce nr 3, AM-67, obręb Radoszyn, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto oraz na działkach nr 455, 457/1 i 809/31, obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa &ndash
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.28.2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na terenie działki nr 204/1, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.17.2018
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, planowana do realizacji na działkach nr 601/3, 237 i 537/2, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa- obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2018 Utworzono: 15.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.8.2018
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, planowana do realizacji na działce nr 441/2, obręb Wierzbięcice, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.27.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działkach nr 664/1 i 686, obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.7.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z zabudową złączy kablowych do zasilania budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr: 25/2, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 186/10, 186/11 i 186/13, obręb Goświnow
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewicz&o
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Obwieszczenie PP.6733.26.2018
Budowa szatni sportowej, planowana do realizacji na działce nr 397/6, obręb Lipowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2018 Utworzono: 06.06.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018

archiwum... Początek strony