Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.AU.6730.155.2017; PP.AU.6730.157.2017; PP.AU.6730.159.2017; PP.AU.6730.161.2017; PP
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, planowana do realizacji na części działki nr 43/40, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Obwieszczenie PP.6730.156.2017; PP.AU.6730.158.2017; PP.AU.6730.160.2017; PP.AU.6730.162.2017; PP.AU
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, planowana do realizacji na częściach działek nr 43/40, 44/21, obręb Jędrzychów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Obwieszczenie PP.6733.1.2018
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowanado realizacji na działce nr 337/9, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz działce nr 27/2, AM-
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekon
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Obwieszczenie PP.AU.6733.39.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na terenie działki nr 18/7, AM-52, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2018 Utworzono: 08.02.2018
Obwieszczenie PP.AU.6733.39.2017
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na terenie działki nr 18/7, AM-52, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2018 Utworzono: 07.02.2018
Obwieszczenie PP.6733.2.2018
Budowa linii kablowej wraz z zabudową złączy kablowych do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 97/4, 97/5, 97/7, 254, 97/11, 97/24, 97/28, 97/27, 97/25, obręb Głębinów, jednostka ewidencyjna
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYS o przystąpieniu do sporządzenia: -      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie, -     
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2018 Utworzono: 19.01.2018
Obwieszczenie PP.6733.51.2017
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 459/2, 459/3, 459/5 i 459/4, obręb Złotogłowice, jednostka ewidencyjna N
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
PP.6733.1.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działce nr 337/9, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz działce nr 27/2, AM
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Obwieszczenie PP.6733.52.2017
Budowa przepustu pod drogą powiatową nr 1628 O w km 5+842, planowana do realizacji na części działki nr 153, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2018 Utworzono: 05.01.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017

archiwum... Początek strony