Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.7.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z zabudową złączy kablowych do zasilania budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 25/2, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 186/10, 186/11 i 186/13, obręb Goświnowi
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2018 Utworzono: 17.04.2018
Obwieszczenie PP.6733.4.2018
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PEHD o średnicy DN 90-160 mm wraz z przyłączami na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, planowana do realizacji na działkach nr 332/1, 434, 438/1, 345, obręb Radzikowice, jednostka ewidencyjna Nysa &nda
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 16.04.2018
Obwieszczenie PP.AU.6733.35.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 3+779 (BLGL-03) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na częściach działek nr 73/13 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Obwieszczenie PP.6733.3.2018
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego, planowana do realizacji na działkach nr 217, 218 i 204/1, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa - obszar wiejski.więcej...
Aktualizacja: 03.04.2018 Utworzono: 03.04.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Obwieszczenie PP.AU.6733.35.2017
Budowa przepławki dla ryb na jazie w km 3+779 (BLGL-03) rzeki Białej Głuchołaskiej, planowana do realizacji na częściach działek nr 73/13 i 295, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2018 Utworzono: 14.03.2018
Obwieszczenie PP.6733.2.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową złączy kablowych do zasilania projektowanych budynków mieszkalnych, planowana do realizacji na działkach nr 97/4, 97/5, 97/7, 254, 97/11, 97/24, 97/28, 97/27, 97/25, obręb Głębin&oac
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2018 Utworzono: 14.03.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich,
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekon
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018

archiwum... Początek strony