2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1790/2018, Z dnia: 13.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1790/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nysa z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy, szczególnie poprzez: wsparcie instytucjonalne, w tym m.in.: organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych tych organizacji, w tym realizacji projektów na rok 2018.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kłakowicz dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.07.2018 , wersja 1
Numer: 1789/2018, Z dnia: 11.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1789/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Lidia Barcik dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.07.2018 , wersja 1
Numer: 1788/2018, Z dnia: 10.07.2018, Zmieniana: 1384/2017
Zarządzenie Nr 1788/2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1384/2017 Burmistrza Nysy z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Nysie.
Załączniki:
1788_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 12.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.07.2018 , wersja 1
Numer: 1785/2018, Z dnia: 09.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1785/2018 Burmistrza Nysy z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przetargu.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 1785.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Ćwięcek dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.07.2018 , wersja 1
Numer: 1786/2018, Z dnia: 09.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1786/2018 Burmistrza Nysy z dnia 09.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Załączniki:
1786.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 10.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: 1783/2018, Z dnia: 09.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1783/2018 Burmistrza Nysy z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochrona powietrza. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Izabela Tyczyńska Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska)
Załączniki:
1783_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Izabela Tyczyńska dnia 10.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: 1784/2018, Z dnia: 09.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1784/2018 Burmistrza Nysy z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Ćwięcek dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.07.2018 , wersja 1
Numer: 1778/2018, Z dnia: 06.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1778/2018 Burmistrza Nysy z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
1778.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 09.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 09.07.2018 , wersja 1
Numer: 1777/2018, Z dnia: 06.07.2018, Zmieniana: 821/2016
Zarządzenie Nr 1777/2018 Burmistrza Nysy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 821/2016 Burmistrza Nysy z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 06.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.07.2018 , wersja 1
Numer: 1780/2018, Z dnia: 06.07.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1780/2018 Burmistrza Nysy z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
zarz 1780_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Fortuna-Butor dnia 06.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.07.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 24  prawy
Początek strony