2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1933/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1933/2018 Burmistrza Nysy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
1933_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 16.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.11.2018 , wersja 1
Numer: 1932/2018, Z dnia: 14.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1932/2018 Burmistrza Nysy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Załączniki:
zarz 1932-2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 14.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.11.2018 , wersja 1
Numer: 1930/2018, Z dnia: 14.11.2018, Zmieniana: 1927/2018
Zarządzenie nr 1930/2018 Burmistrza Nysy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1927/2018 Burmistrza Nysy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady w Nysie na kadencję 2018-2020, zarządzonych na dzień 30 października 2018 r.
Załączniki:
1930_2018 zmiana.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 16.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.11.2018 , wersja 2
Numer: 1929/2018, Z dnia: 09.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1929/2018 Burmistrza Nysy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
1929.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 14.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.11.2018 , wersja 1
Numer: 1928/2018, Z dnia: 09.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1928/2018 Burmistrza Nysy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2018 r. w zakresie dotacji celowych.
Załączniki:
1928.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 14.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.11.2018 , wersja 1
Numer: 1927/2018, Z dnia: 08.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1927/2018 Burmistrza Nysy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Młodzieżowej w Nysie na kadencję 2018-2020, zarządzonych na dzień 30 października 2018 r.
Załączniki:
1927_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 13.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.11.2018 , wersja 1
Numer: 1926/2018, Z dnia: 08.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1926/2018 Burmistrza Nysy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Nysa w formie świadczenia rzeczowego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 14.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.11.2018 , wersja 1
Numer: 1924/2018, Z dnia: 07.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1924/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 07.11.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 07.11.2018 , wersja 1
Numer: 1925/2018, Z dnia: 07.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1925/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 07.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.11.2018 , wersja 1
Numer: 1923/2018, Z dnia: 07.11.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1923/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 07.11.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 07.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 39  prawy
Początek strony