Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020

BZP.271.41.2014                                                                                  Nysa, dnia  03 lipca 2014 r.

 

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.

 

 

Dotyczy  :        zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. :  

 

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Partnerstwo Nyskie 2020”  

realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) 

 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”

współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

 Część  nr 2

 

Na podstawie art.38  ust.2  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie.

 

 

Pytanie nr 1.

Utrzymanie domeny internetowej o nazwie: www.partnerstwo-nyskie2020.pl.

Wg specyfikacji  jest :

ABONENT:         firma: Powiat Prudnicki

                          ulica: T. Kościuszki 76 miasto: 48-200 Prudnik

                          lokalizacja: pl

                          ostatnia modyfikacja: 2014.05.30

REJESTRATOR:     nazwa.pl S.A.(dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.)

ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków Polska/Polan +48.801 33 22 33 +48.12 297 88 10 +48.12 297 88 08

kontakt@nazwa.pl  www.nazwa.pl

 

Czy ABONENT domeny (Powiat Prudnicki)  jest jedynym właścicielem domeny www.partnerstwo-nyskie2020.pl?

 

Odpowiedź: Tak.

Powiat Prudnicki jest partnerem projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020 odpowiedzialnym za realizację umowy na stronę internetową projektu.

 

Czy ABONENT domeny (Powiat Prudnicki) wyraża zgodę na transfer domeny?

Odpowiedź: Tak.

 

Czy Wykonawca zapewni obsługę prawną transferu domeny do innego dostawcy usługi?

Odpowiedź: Tak.

 

Czy Wykonawca zgodzi się w przypadku niemożności przekazania domeny na rejestracji domeny o zbliżonej nazwie , np. www.epartnerstwo-nyskie2020.pl,itp?

Odpowiedź: Nie dotyczy. Powyżej udzielono odpowiedzi Tak

 

 

Pytanie nr 2.

pkt. 9 , pozycja d

„Średni czas odpowiedzi serwer min. 35ms”

Mając na uwadze prowadzone badania statystyczne, http://www.polskaszerokopasmowa.pl/g2/oryginal/2011_12/7fcc51b85b6d3f1835b2d1c01e2e613c.pdf

 

Prosimy o wykreślenie powyższego parametru, jako iż mając na uwadze środowisko sieci Internet , uzyskanie parametru 35ms z każdego miasta na terenie RP będzie nie możliwe do spełnienia.

 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla  zapisu „Średni czas odpowiedzi serwer min. 35ms” – SWIZ punkt 3.2  specyfikacja punkt  9  pozycja d.

 

 

Przedmiotowe  wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Wytworzył lub odpowiada za treść z dnia 03.07.2014
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 03.07.2014. Wygasa 08.07.2014. Odsłon 1003, Wersja 1
Początek strony