Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020

BZP.271.41.2014                                                                                  Nysa, dnia  03 lipca 2014 r.

 

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.

 

 

Dotyczy  :        zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. :  

 

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Partnerstwo Nyskie 2020”  

realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) 

 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”

współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

 Część  nr 2

 

Na podstawie art.38  ust.2  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie.

 

 

Pytanie nr 1.

Utrzymanie domeny internetowej o nazwie: www.partnerstwo-nyskie2020.pl.

Wg specyfikacji  jest :

ABONENT:         firma: Powiat Prudnicki

                          ulica: T. Kościuszki 76 miasto: 48-200 Prudnik

                          lokalizacja: pl

                          ostatnia modyfikacja: 2014.05.30

REJESTRATOR:     nazwa.pl S.A.(dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.)

ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków Polska/Polan +48.801 33 22 33 +48.12 297 88 10 +48.12 297 88 08

kontakt@nazwa.pl  www.nazwa.pl

 

Czy ABONENT domeny (Powiat Prudnicki)  jest jedynym właścicielem domeny www.partnerstwo-nyskie2020.pl?

 

Odpowiedź: Tak.

Powiat Prudnicki jest partnerem projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020 odpowiedzialnym za realizację umowy na stronę internetową projektu.

 

Czy ABONENT domeny (Powiat Prudnicki) wyraża zgodę na transfer domeny?

Odpowiedź: Tak.

 

Czy Wykonawca zapewni obsługę prawną transferu domeny do innego dostawcy usługi?

Odpowiedź: Tak.

 

Czy Wykonawca zgodzi się w przypadku niemożności przekazania domeny na rejestracji domeny o zbliżonej nazwie , np. www.epartnerstwo-nyskie2020.pl,itp?

Odpowiedź: Nie dotyczy. Powyżej udzielono odpowiedzi Tak

 

 

Pytanie nr 2.

pkt. 9 , pozycja d

„Średni czas odpowiedzi serwer min. 35ms”

Mając na uwadze prowadzone badania statystyczne, http://www.polskaszerokopasmowa.pl/g2/oryginal/2011_12/7fcc51b85b6d3f1835b2d1c01e2e613c.pdf

 

Prosimy o wykreślenie powyższego parametru, jako iż mając na uwadze środowisko sieci Internet , uzyskanie parametru 35ms z każdego miasta na terenie RP będzie nie możliwe do spełnienia.

 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla  zapisu „Średni czas odpowiedzi serwer min. 35ms” – SWIZ punkt 3.2  specyfikacja punkt  9  pozycja d.

 

 

Przedmiotowe  wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.07.2014
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 03.07.2014. Wygasa 08.07.2014. Odsłon 1565, Wersja 1
Początek strony