Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla OF Partnerstwo Nyskie 2020.

Przetarg nieograniczony pn.:

 


Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

 
Projekt pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”  realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych
 
Termin składania ofert upływa w dniu 22 czerwca 2015r.  o godzinie 12:00
 
W załączeniu:
-  ogłoszenie o zamówieniu
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

powrót...
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 11.06.2015
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 11.06.2015. Wygasa 23.06.2015. Odsłon 1235, Wersja 1
Początek strony