Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – modernizacja korytarzy, wymiana drzwi wewnętrznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Zakup i wyposażenie sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 08.03.2018
Budowa Przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie – dostawa i montaż wyposażenia kuchni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Goświnowice, ul. Szkolna – III etap
- zaproszenie do składanioa ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2018 Utworzono: 17.04.2018
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 30.03.2018
Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 06.04.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 06.04.2018
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony