Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych - ul. Bramy Grodkowskiej 4
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2018 Utworzono: 03.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Grodkowskiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2018 Utworzono: 18.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczZagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołec
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Budowa placów zabaw w mieście i gminie Nysa – budowa placu zabaw przy ul. Brodzińskiego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Nyska Strefa Biegacza – realizacja budżetu obywatelskiego – budowa 4- torowej bieżni lekkoatletyczne
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
Dokumentacja projektowa budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Radzikowice”
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 07.06.2018
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagos
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Hajduki Nyskie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Goświnowice.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 16.07.2018
Rewitalizacja Rynku w Nysie – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich – droga za przystankiem PKS w Niwnicy – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2018 Utworzono: 13.07.2018
Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie przy ul. Prusa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Budowa dróg w mieście – ul. M. Konopnickiej – sięgacz do budynku nr 8A
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2018 Utworzono: 11.07.2018
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Chabrów i Niezapominajek – II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich -Koperniki – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Budowa Remizy strażackiej w Regulicach – etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej
relacji Nysa ul. Racławicka Centrum przesiadkowe – ul. Piłsudskiego Vendo Park i z powrotem - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 29.06.2018
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony