Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożemia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2019 Utworzono: 20.03.2019
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Jędrzychów - etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2019 Utworzono: 20.03.2019
Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019-2022
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Budowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Kopernikach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących wzdłuż Alei Lompy w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Doposażenie placu zabaw w Goświnowicach
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Remont bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019

archiwum... Początek strony