Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Nysie, ob
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Hanuszowi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2018 Utworzono: 19.02.2018
Zorganizowanie w dniach 17-18.04.2018r. seminarium
- dwudniowego spotkania z zakresu wielokryterialnej analizy ryzyka – wspólne planowanie dla 20 ekspertów partnerskiego, transgranicznego projektu pn. „Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesen
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Franciszkańskiej w Nysie
- postępowanie prowadzone jest przez Agencję Rozwoju Nysy Sp.z o.o. 
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2018 Utworzono: 15.02.2018
Budowa dróg w mieście – budowa drogi w ulicy Nowowiejskiej w Nysie – I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 14.02.2018
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowej – II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 14.02.2018
Oprawa Dożynek Gminnych w Sołectwie Lipowa w dniu 25.08.2018r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2018 Utworzono: 13.02.2018
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2018 Utworzono: 12.02.2018
Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz ZOO Afrykarium we Wroc
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2018 Utworzono: 13.02.2018
Naprawa istniejących opraw oświetleniowych w ilości 22 szt. oświetlających drzewka przy ul. Krzywous
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony