Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Zakup i wdrożenie licencji i oprogramowania z uruchomieniem e-usług publicznych
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz szkoleń dla pracowników UM w Nysie w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie”  - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2018 Utworzono: 10.08.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Dostawa sprzętu ratowniczego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Niwnicy i Ruso
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Budowa dróg w mieście – odcinki ulicy Kukułczej, Jastrzębiej, Orlej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Roboty budowlane etap I obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Radzikowickiej
w Jędrzychowie (łącznie z wykonaniem tablic promocyjnych) oraz rozbudowa sieci wodociągowej - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2018 Utworzono: 08.09.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w ulicy KasztanoweJ w Skorochowie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2018 Utworzono: 05.09.2018
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony