Rejestry i ewidencje

WYKAZ   REJESTRÓW   I    EWIDENCJI

Wykaz rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Nysie

 

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 035) pdf

* Rejestr pomników przyrody (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 029)

* Rejestr Aktów Prawa Miejscowego 1990-2012 pdf


* Rejestr instytucji kultury Gminy Nysa doc 
(Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 216A)

* Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  pdf  
(Gminny Zarząd Oświaty pok. 219)

* Rejestr uchwał Rady Miejskiej  (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 239)

* Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok.
239)

* Rejestr protokołów sesji Rady Miejskie
j (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 239)

* Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej (
Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 239)

* Rejestr zarządzeń Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 237)

* Rejestr upoważnień Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 237)

* Rejestr spraw cywilnych (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 237)

* Rejestr skarg, wniosków i petycji (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 237)

* Rejestr przeprowadzonych kontroli (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 102)


* Rejestr  zamówień publicznych (Biuro Zamówień Publicznych pok. 205)

* Dawna ewidencja działalności gospodarczej Burmistrza Nysy 
(Wydział Spraw Obywatelskich pok.114) 

* Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział Spraw Obywatelskich pok.114):
   -
w lokalach gastronomicznych xlsx
   - w punktach handlowych
xlsx

* Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (Wydział Spraw Obywatelskich pok.114)

* Ewidencja ludności (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 032 i 034)

* Rejestr mieszkańców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 032 i 034)

* Rejestr wyborców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 030, 032 i 034)

* Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 030)

* Ewidencja podatkowa nieruchomości (Wydział Finansowy pok. 019 i 023)

* Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 216A)

* Ewidencja mieszkań komunalnych
(Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 116)


* Rejestr Placówek Wsparcia Dziennego posiadających wydane przez Burmistrza zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 125)

* Rejestr decyzji o warunkach zabudowy (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 211)

* Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 211)

* Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 211)

* Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych
oraz Informacji Publicznej pok. 212)
   Wnioski i odpowiedzi o udzielenie informacji publicznej 2014 , 2015 , 2016 , 2017

* Rejestr umów od 2016 roku >>   
(do 2015 roku w poszczególnych wydziałach)

* Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Nysie (Kancelaria i Archiwum Zakładowe, Kancelaria – parter)Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 04.07.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.07.2018. Odsłon 1660, Wersja 132drukuj
Wersja : lewy  122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 
Początek strony