Protokoły, akty, konsultacje społeczne

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 11.09.2018, Z dnia: 11.09.2018
Zaproszenie Burmistrza Nysy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”:
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 11.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.09.2018 , wersja 1
Numer: 21.08.2018, Z dnia: 21.08.2018
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 21.08.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 23.08.2018 , wersja 1
Numer: 16.08.2018 , Z dnia: 16.08.2018
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa.
Załączniki:
protokol_16 08 2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 17.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.08.2018 , wersja 1
Numer: 03.08.2018, Z dnia: 03.08.2018
Zaproszenie Burmistrza Nysy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 03.08.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.08.2018 , wersja 1
Numer: 25.07.2018, Z dnia: 25.07.2018
Zaproszenie Burmistrza Nysy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Banasiak dnia 25.07.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 25.07.2018 , wersja 1
Numer: 05.06.2018, Z dnia: 05.06.2018
Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 07.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.06.2018 , wersja 1
Numer: 15.05.2018, Z dnia: 15.05.2018
Zaproszenie Burmistrza Nysy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 – 2023”.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 16.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.05.2018 , wersja 1
Numer: PS.PR.526.2.2018, Z dnia: 09.05.2018
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2017".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 21.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2018 , wersja 2
Numer: 17.01.2018 , Z dnia: 17.01.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy. Burmistrza Nysy działając na podstawie art.37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do w/w projektu uchwały.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Nowak dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 19.01.2018 , wersja 1
Numer: 09.01.2018r., Z dnia: 09.01.2018
Zaproszenie do konsultacji społecznych. Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2018.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Michał Baziuk dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 12  prawy
Początek strony