Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Dostawa wraz z montażem mebli biurowychdo budynku Urzędu Miejskiego w Nysie. z dn. 09-11-2018 Przetargi 09.11.2018 15:53 Jacek Krzywoń
2 Zmieniono przetarg :Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z dn. 09-11-2018 Przetargi 09.11.2018 15:47 Jacek Krzywoń
3 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego. z dn. 09-11-2018 Ogłoszenia 09.11.2018 13:46 Agnieszka Sokołowska
4 Dodano ogłoszenie: Porządek I sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 19 listopada 2018 roku godzina 9:00 z dn. 09-11-2018 Ogłoszenia 09.11.2018 13:24 Agnieszka Sokołowska
5 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego. z dn. 09-11-2018 Ogłoszenia 09.11.2018 13:01 Agnieszka Sokołowska
6 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego. z dn. 09-11-2018 Ogłoszenia 09.11.2018 13:01 Agnieszka Sokołowska
7 Dodano uchwałę :2018 z dn. 24-10-2018 Uchwały 09.11.2018 9:35 Agnieszka Sokołowska
8 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie SKO.401259.2018.li z dn. 09-11-2018 Ogłoszenia 09.11.2018 8:53 Zofia Kasprzyk
9 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie SKO.401259.2018.li z dn. 09-11-2018 Ogłoszenia 09.11.2018 8:53 Zofia Kasprzyk
10 Zmieniono przetarg :Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego z dn. 08-11-2018 Przetargi 08.11.2018 15:38 Jacek Krzywoń

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3730  prawy

Do druku Początek strony