Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano uchwałę :2019 z dn. 15-03-2019 Uchwały 22.03.2019 14:48 Agnieszka Sokołowska
2 Dodano uchwałę :2019 z dn. 15-03-2019 Uchwały 22.03.2019 14:47 Agnieszka Sokołowska
3 Dodano uchwałę :2019 z dn. 15-03-2019 Uchwały 22.03.2019 14:46 Agnieszka Sokołowska
4 Dodano ogłoszenie: Radny M.Krzysik interpelacja w sprawie możliwości przywrócenia przejścia przez most kolejowy. z dn. 22-03-2019 Ogłoszenia 22.03.2019 11:35 Agnieszka Sokołowska
5 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie PP.AU.6733.38.2017 z dn. 22-03-2019 Ogłoszenia 22.03.2019 11:29 Paulina Tokarczyk
6 Zmieniono przetarg :Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przełęku – utwardzenie terenu, wykonanie ścieżek oraz nasadzen z dn. 22-03-2019 Przetargi 22.03.2019 11:11 Andrzej Lis
7 Dodano przetarg :Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Przełęku – utwardzenie terenu, wykonanie ścieżek oraz nasadzen z dn. 22-03-2019 Przetargi 22.03.2019 11:10 Andrzej Lis
8 Dodano przetarg :Doposażenie placu zabaw w Jędrzychowie z dn. 22-03-2019 Przetargi 22.03.2019 11:08 Andrzej Lis
9 Dodano przetarg :Dostawa i montaż 12 szt. ławek z dn. 22-03-2019 Przetargi 22.03.2019 11:07 Andrzej Lis
10 Dodano przetarg :Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa drogi w Niwnicy – droga za przysta z dn. 22-03-2019 Przetargi 22.03.2019 11:05 Andrzej Lis

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3834  prawy

Do druku Początek strony