Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano protokół : Protokoły, akty, konsultacje społeczne nr. 19.09.2017 Protokoły 19.09.2017 14:33 Joanna Mrukowicz-Ternik
2 Dodano uchwałę :Projekty Uchwał RM z dn. 26-09-2017 Uchwały 19.09.2017 14:31 Joanna Ligas
3 Zmieniono przetarg :Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie z dn. 19-09-2017 Przetargi 19.09.2017 12:50 Andrzej Lis
4 Dodano przetarg :Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap z dn. 19-09-2017 Przetargi 19.09.2017 12:21 Andrzej Lis
5 Zmieniono wiadomość: Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017 Wiadomości 19.09.2017 12:05 Joanna Mrukowicz-Ternik
6 Dodano uchwałę :2017 z dn. 15-09-2017 Uchwały 19.09.2017 11:16 Joanna Mrukowicz-Ternik
7 Dodano uchwałę :2017 z dn. 15-09-2017 Uchwały 19.09.2017 11:01 Joanna Mrukowicz-Ternik
8 Dodano uchwałę :2017 z dn. 14-09-2017 Uchwały 19.09.2017 10:48 Joanna Mrukowicz-Ternik
9 Zmieniono przetarg :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14.500.000,00 zł z dn. 19-09-2017 Przetargi 19.09.2017 10:20 Andrzej Lis
10 Dodano przetarg :Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa i jej jednostek organizacyj z dn. 18-09-2017 Przetargi 18.09.2017 14:43 Jacek Krzywoń

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3431  prawy

Do druku Początek strony