Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono przetarg :Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu nad zadaniem z dn. 17-01-2019 Przetargi 17.01.2019 15:16 Jacek Krzywoń
2 Dodano przetarg :ełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu nad zadaniem z dn. 17-01-2019 Przetargi 17.01.2019 15:15 Jacek Krzywoń
3 Dodano przetarg :Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Obszar N z dn. 17-01-2019 Przetargi 17.01.2019 14:47 Andrzej Lis
4 Zmieniono wiadomość: Rady Nadzorcze Gminnych Spółek Wiadomości 17.01.2019 13:50 Agnieszka Sokołowska
5 Zmieniono przetarg :Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w N z dn. 17-01-2019 Przetargi 17.01.2019 10:42 Andrzej Lis
6 Zmieniono wiadomość: Dane teleadresowe Wiadomości 17.01.2019 8:50 Agnieszka Sokołowska
7 Dodano uchwałę :2019 z dn. 11-01-2019 Uchwały 17.01.2019 8:16 Agnieszka Sokołowska
8 Zmieniono wiadomość: Dane teleadresowe Wiadomości 17.01.2019 8:12 Agnieszka Sokołowska
9 Zmieniono wiadomość: Dane teleadresowe Wiadomości 17.01.2019 8:11 Agnieszka Sokołowska
10 Zmieniono wiadomość: Dane teleadresowe Wiadomości 17.01.2019 7:45 Agnieszka Sokołowska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3788  prawy

Do druku Początek strony