Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Zgromadzenia publiczne Wiadomości 24.05.2019 14:29 Agnieszka Sokołowska
2 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie PP.6733.10.2019 z dn. 24-05-2019 Ogłoszenia 24.05.2019 14:25 Zofia Kasprzyk
3 Dodano przetarg :Modernizacja elewacji w Przedszkolu nr 6 w Nysie z dn. 24-05-2019 Przetargi 24.05.2019 14:25 Jacek Krzywoń
4 Zmieniono przetarg :Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk farbrycznie nowych autobusów wraz z ładowarkami zajezdniowymi z dn. 24-05-2019 Przetargi 24.05.2019 14:16 Jacek Krzywoń
5 Dodano uchwałę :2019 z dn. 20-05-2019 Uchwały 24.05.2019 10:29 Agnieszka Sokołowska
6 Dodano uchwałę :2019 z dn. 22-05-2019 Uchwały 24.05.2019 9:25 Agnieszka Sokołowska
7 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. z dn. 24-05-2019 Ogłoszenia 24.05.2019 9:15 Agnieszka Sokołowska
8 Dodano przetarg :Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu z dn. 23-05-2019 Przetargi 23.05.2019 15:30 Jacek Krzywoń
9 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia, komunikaty, uchwały i zarządzenia Wiadomości 23.05.2019 15:11 Joanna Mrukowicz-Ternik
10 Dodano protokół : Konkursy na realizację zadań publicznych nr. PS.PR.525.2.2019 Protokoły 23.05.2019 12:59 Agnieszka Sokołowska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3873  prawy

Do druku Początek strony