Statystyki odwiedzin Biuletynu
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach  42076
>Informacje>Praca w Urzędzie  38492
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - wyniki postępowań  14223
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Nieruchomości  10258
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  10189
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Przetargi  10091
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017  9032
>Informacje>Konkursy  6122
>Informacje>Redakcja BIP-u  5323
>Informacje>Instrukcja  5262
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2017  4968
Władze gminne>Protokoły Sesji>2017  4929
>Prawne podstawy działania>Regulamin  4385
Władze gminne>Protokoły Sesji>2016  3688
>Sprawy Urzędowe>Architektura i Urbanistyka  3636
>Informacje>Strona powitalna  3606
>Informacje>Dane teleadresowe  3478
>Gospodarka majątkiem gminy>Budżet  2932
>Informacje>Informacja publiczna  2915
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2016  2760
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2016  2759
>Władze gminne>Burmistrz Miasta  2665
Władze gminne>Rada Miejska>Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi  2568
>Prawne podstawy działania>Statut  2495
>Prawne podstawy działania>Instrukcja kancelaryjna  2370
>Sprawy Urzędowe>Ochrona Środowiska  2332
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Pracowników Urzędu  2326
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2016  2230
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2017  2202
Władze gminne>Rada Miejska>Projekty Uchwał RM  2175
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Radnych  1995
>Informacje>Sołectwa  1865
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2003  1831
>Władze gminne>Urząd Miejski w Nysie  1794
>Władze gminne>Działalność Burmistrza  1682
>Informacje>Miasto i Gmina  1622
Władze gminne>Rada Miejska>Informacje o RM  1617
>Sprawy Urzędowe>Sprawy obywatelskie  1585
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Burmistrza i Zastępców  1535
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów jednostek samorządowych  1513
>Informacje>Stan załatwienia sprawy  1481
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminy Nysa  1420
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2004  1400
Władze gminne>Rada Miejska>Komisje RM  1377
>Inne dokumenty>Rejestry i ewidencje  1321
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1288
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Prezesów spółek  1259
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Cennik usług RCGO Domaszkowice  1251
>Prawo Lokalne>Protokoły, akty, konsultacje społeczne  1243
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2004  1238
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>karty przyjęć  1220
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2015  1161
>Inne dokumenty>Rejestr umów  1152
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  1152
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Plan postępowań  1150
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2005  1139
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów placówek oświatowych  1132
>Gospodarka majątkiem gminy>Zamierzenia Programy  1095
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Praca w NDK  1056
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1055
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2003  1052
Władze gminne>Rada Miejska>Porządek Sesji  1052
Władze gminne>Protokoły Komisji>2004  1051
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Imprezy  1046
>Sprawy Urzędowe>Inwestycje i Remonty  1033
>Informacje>Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  1028
>Sprawy Urzędowe>Geodezja i gospodarka gruntami  1024
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2009  1020
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2015  1004
>Sprawy Urzędowe>Sprawy lokalowe  975
>Informacje>Strefa Płatnego Parkowania  969
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  950
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  944
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2014  936
>Sprawy Urzędowe>Kadry  929
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  929
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Programy i Projekty  915
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  913
>Prawo Lokalne>Przeprowadzone kontrole  891
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  890
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  868
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  853
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Dane teleadresowe  852
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  830
>Sprawy Urzędowe>Drogownictwo  812
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Mapka sieci komunikacyjnej MZK Nysa  808
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  803
>Sprawy Urzędowe>Urząd Stanu Cywilnego  799
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  798
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2005  794
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  792
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  782
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  780
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Przetargi  770
>Informacje>Nieodpłatna pomoc prawna  766
Władze gminne>Protokoły Komisji>2005  756
>Sprawy Urzędowe>Polityka Społeczna i Rodzinna  752
>Informacje>Formularze  751
>Sprawy Urzędowe>Organizacja, Komunikacja, Promocja  742
>Informacje>Zasłużony dla Ziemi Nyskiej  741
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia i Przetargi  737
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>O Przedszkolu  730
>Gospodarka majątkiem gminy>Projekty  729
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2017  726
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Aktualności i komunikaty  712
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2014  708
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2013  708
>Informacje>Elektroniczna skrzynka podawcza  699
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Aktualności i komunikaty  699
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  697
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Dane teleadresowe  694
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Praca w GZO  683
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  682
>Inne dokumenty>Rady Nadzorcze Gminnych Spółek  676
>Sprawy Urzędowe>Gospodarka Komunalna  676
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  675
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2012  675
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Dane teleadresowe  669
>Sprawy Urzędowe>Kultura, Sport, Turystyka  665
>Sprawy Urzędowe>Zgromadzenia publiczne  665
>Informacje>Honorowy Obywatel Miasta  657
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dane teleadresowe  651
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  645
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  638
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2011  633
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Komunikaty i informacje  633
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2013  631
Protokoły Komisji>2016> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  622
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  617
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  616
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  615
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2008  614
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  612
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rewizyjnej  612
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Praca w Przedszkolu, Zamówienia Publiczne  606
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  604
Spółki gminne>Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. (archiwum)>Dane teleadresowe  604
Władze gminne>Rada Miejska>Komunikaty  603
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2016  603
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  598
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Gminny Zarząd Oświaty  597
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty i zamówienia publiczne  595
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2010  594
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Przetargi  589
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Programy  587
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  585
>Jednostki samorządowe>Wykaz jednostek  585
>Sprawy Urzędowe>Inicjatywy  585
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  572
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  572
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Strona Główna  570
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2010  568
>Sprawy Urzędowe>Informacje niejawne  566
>Inne dokumenty>Wykaz informacji o środowisku  563
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2009  562
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  561
>Prawo Lokalne>Czystość i porządek - zasady  561
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2006  557
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2011  555
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2006  552
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2007  551
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2014  548
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Wychowawczy  546
>Sprawy Urzędowe>Audyt i kontrole wewnętrzne  544
Protokoły Komisji>2016>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  544
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  543
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  540
Władze gminne>Protokoły Sesji>2015  538
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Misja szkoły  534
Władze gminne>Protokoły Komisji>2006  532
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, klasyfikowania, promowania  530
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2007  530
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2009  528
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Statut  527
Władze gminne>Protokoły Sesji>2004  520
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminnych Spółek  519
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  516
>Gospodarka majątkiem gminy>Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  514
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2015  510
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Cennik  509
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  506
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Organizacja  505
>Informacje>Wykaz przystanków komunikacyjnych  504
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  503
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  503
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Praca w ośrodku  502
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  501
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2012  501
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  499
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2013  499
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  495
Władze gminne>Protokoły Sesji>2005  492
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  491
Protokoły Komisji>2017> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  490
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rewizyjnej  489
>Prawo Lokalne>Opinie wystąpienia  486
Władze gminne>Protokoły Komisji>2008  486
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  485
Informacje>Wybory 2014>Wybory Samorządowe  485
>Informacje>Bezpieczeństwo ludności  484
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Regulamin  483
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  482
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Organizacja  481
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rewizyjnej  477
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  474
Władze gminne>Protokoły Sesji>2014  473
>Gospodarka majątkiem gminy>Ulgi odroczenia umorzenia  471
Władze gminne>Protokoły Sesji>2012  470
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2008  469
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Dane teleadresowe  468
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2014  467
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  467
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  466
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  466
>Informacje>Polityka prywatności  464
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  464
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Przetargi  463
Protokoły Komisji>2016>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  461
>Prawo Lokalne>Kontrola Zarządcza  460
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Dane teleadresowe  460
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wywchowawczy  459
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2012  458
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2011  458
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Cenniki  458
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  457
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  457
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  456
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  455
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  455
Protokoły Komisji>2014>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  455
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  454
Władze gminne>Protokoły Sesji>2013  451
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  451
Władze gminne>Protokoły Komisji>2007  450
>Prawo Lokalne>Interpretacje podatkowe  450
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  449
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Statut  449
>Sprawy Urzędowe>Ochotnicza Straż Pożarna  449
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  448
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rewizyjnej  447
Władze gminne>Protokoły Sesji>2009  447
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  446
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  446
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  445
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rewizyjnej  444
Władze gminne>Protokoły Sesji>2008  444
Władze gminne>Protokoły Sesji>2007  443
>Informacje>Laureaci Trytona Nyskiego  443
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  441
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Majątek  440
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rewizyjnej  440
Władze gminne>Protokoły Sesji>2006  440
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  439
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  439
>Sprawy Urzędowe>Zarządzanie kryzysowe  437
Protokoły Komisji>2015>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  436
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  435
Protokoły Komisji>2015>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  435
>Informacje>Wybory do Senatu i Sejmu 2011  435
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  435
>Sprawy Urzędowe>Schronisko dla bezdomnych zwierząt  434
>Prawo Lokalne>Opłaty skarbowe  434
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  434
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia  434
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  433
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  433
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Budżet  433
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Regulamin  432
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Inne dokumenty szkoły  432
Władze gminne>Protokoły Komisji>2010  432
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Pedagogiczna  431
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  431
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  427
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  427
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  427
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Samorząd Uczniowski  426
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  426
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  426
Protokoły Komisji>2015>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  423
Protokoły Komisji>2017>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  423
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Budżet  423
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin szkoły  422
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Regulaminy  422
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  422
Protokoły Komisji>2012>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  422
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  422
Władze gminne>Protokoły Komisji>2009  421
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  421
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  420
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  420
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  420
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Organizacja  419
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  419
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Majątek  419
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  418
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  418
Protokoły Komisji>2012>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  418
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>Dane teleadresowe  418
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  418
Informacje>Wybory 2015>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  417
Protokoły Komisji>2013>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  416
Protokoły Komisji>2013>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  416
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  415
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  415
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  415
Władze gminne>Protokoły Sesji>2002  415
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  414
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Budżet  414
>Sprawy Urzędowe>Straż Miejska  413
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  413
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  413
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  413
Protokoły Komisji>2014> Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  413
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Obwód szkolny  412
Protokoły Komisji>2013>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  412
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  411
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  411
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  411
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  410
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  410
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  410
Protokoły Komisji>2014>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  409
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  408
Protokoły Komisji>2012>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  408
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  408
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  408
Władze gminne>Protokoły Sesji>2011  408
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  408
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  407
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  406
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Budżet  406
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Rodziców  406
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Redakcja BIP  406
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  406
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  405
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  405
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Wewnątrzszkolne zasady oceniania, kalsyfikowania, promowania  405
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Organizacja  404
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Majątek  404
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  404
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  403
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Majątek  403
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  402
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  402
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Organizacja-Statut  402
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  402
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  402
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  401
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  400
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Majątek gimnazjum  400
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Sprawozdanie finansowe  400
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Regulamin  399
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Regulamin Pracy  399
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  398
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  398
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Informacje Ogłoszenia  397
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  396
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia publiczne  396
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  396
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  396
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  396
Władze gminne>Protokoły Sesji>2010  395
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Redakcja BIP  394
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Statut  393
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  391
>Prawo Lokalne>Punkty składnia sprzętu RTV i AGD  390
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  389
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  389
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Majątek  388
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  388
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  388
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  388
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  387
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Redakcja BIP  387
Informacje>Wybory 2015>Parlamentarne  387
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  386
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  386
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  386
>Gospodarka majątkiem gminy>Dotacje placówki oświatowe  385
Władze gminne>Protokoły Sesji>2003  385
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2015  385
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  384
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  383
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  383
Władze gminne>Protokoły Komisji>2003  383
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin przewozów  382
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Informacje z działalności  382
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  381
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Redakcja BIP  381
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  381
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Regulamin  381
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  380
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  380
Władze gminne>Protokoły Komisji>2002  380
Informacje>Wybory 2014>Wybory do Parlamentu Europejskiego  380
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Obwód szkolny  380
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  380
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  379
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Aktualności i komunikaty  379
>Sprawy Urzędowe>Administracja  379
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek  378
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Redakcja BIP  377
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  377
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  376
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  376
Protokoły Komisji>2017>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  375
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  374
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  373
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  373
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Statut  373
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Organizacja  372
>Informacje>Referendum 2015  372
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  371
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Pomoc materialna dla uczniów  371
Władze gminne>Protokoły Sesji>2018  371
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Budżet  371
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  370
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>BIP  370
Władze gminne>Protokoły Komisji>2011  370
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2010  369
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  369
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  366
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  366
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Majątek szkoły  365
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  364
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Budżet  363
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  362
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Organizacja Spółki  359
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  357
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  356
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  355
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>BIP  355
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Kadra  354
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2002  354
>Informacje>Petycje  353
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Struktura organizacyjna  353
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  352
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  352
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  352
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  352
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Redakcja BIP  351
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  349
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  349
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  349
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  348
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Redakcja BIP  346
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  345
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rozkład dnia w przedszkolu  345
Spółki gminne>Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  344
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  344
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  344
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2018  344
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  343
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Zasady rekrutacji do klasy I  343
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  342
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  341
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Aktualności,Komunikaty  340
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  340
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  338
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Taryfa dla ciepła  337
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin ośrodka  336
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Protokóły z kontroli  336
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  335
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Statut  335
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Struktura organizacyjna  333
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  333
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  331
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Kierownictwo  330
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Konkursy ofert  330
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  330
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Kalendarz roku szkolnego  330
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Program wychowawczy  330
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Sprawozdanie  330
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  329
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  329
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Redakcja BIP  329
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Plan ograniczenia dostaw energii  328
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>ogłoszenia  328
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  328
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Kadra  328
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Aktualności i komunikaty  328
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komunikaty  325
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Statut  323
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  323
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  322
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Redakcja BIP  322
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  321
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Status prawny  321
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Rodziców  321
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  320
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  320
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek ośrodka  319
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  319
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Akty prawne  318
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  318
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  318
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  318
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Profilaktyki  316
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Krajowy Rejestr Sądowy  316
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  314
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Przedszkola  314
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki i wychowawczy  314
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  313
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut ośrodka  312
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia/ Przetargi  311
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  310
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ramowy rozkład dnia  309
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Profil działalności  309
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  308
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  306
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  305
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  305
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Szkolny zestaw podręczników  305
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Informacja o działalności  304
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  304
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Statut  304
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy i Zarządzenia  304
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Informacja publiczna  304
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Akt notarialny  303
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Sposób przyjmowania i załatwiania spraw  303
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  303
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  302
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rekrutacja  302
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  301
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Obwód szkoły  301
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Kontrole  301
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  300
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wycieczek  299
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  299
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  298
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>statut  297
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut przedszkola  296
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  296
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  296
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  296
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Samorząd uczniowski  295
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Pedagogiczna  294
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Statut  294
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Majątek szkoły  293
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  292
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  291
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  291
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Występienia pokontrolne  290
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  290
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  286
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Majątek  286
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  285
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Budżet  284
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Krajowy Rejestr Sądowy  284
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  284
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  283
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  283
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  282
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komitet Rodzicielski  282
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Budżet  281
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  278
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  277
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Program wychowawczy  276
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Majątek  276
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2018  271
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  269
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Obwód szkolny  268
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  266
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  265
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  263
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Obwód szkolny  262
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  262
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komunikaty  261
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Majątek szkoły  261
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  261
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  260
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  260
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  259
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  258
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  258
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek  257
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin pracy  257
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  257
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Samorząd Uczniowski  257
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Statut  256
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  255
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Budżet  255
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Redakcja BIP  253
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Program wychowawczy  252
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  251
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  251
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  249
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  247
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin pracy  245
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>BIP Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie  244
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Komunikaty  243
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin pracy  240
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Redakcja BIP  239
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Majątek szkoły  238
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia Publiczne  238
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  237
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Budżet  236
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Statut  235
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin pracy  234
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  234
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  230
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Rodziców  226
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Obwód szkolny  224
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  224
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Budżet  224
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Statut  222
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Skrzynka podawcza  220
>Sprawy Urzędowe>Działalność gospodarcza  220
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Redakcja BIP  220
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Budżet ZSS  217
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Majątek szkoły  212
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komunikaty  211
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  209
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2018  185
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  118
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  95
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  89
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  87
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Imprezy  78
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  71
>>Władze gminne  66
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  65
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Obiekty NOR  63
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Majątek  62
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Budżet  60
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  59
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  56
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  54
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  51
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  50
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  49
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  47
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Inni pracownicy przedszkola i ich zadania  46
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  44
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  44
>Sprawy Urzędowe>Informatyka  44
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  42
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  41
Protokoły Komisji>2018> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  41
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  41
Władze gminne>Rada Miejska>Uchwały RM  41
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  39
>Inne dokumenty>Akty notarialne  39
Protokoły Komisji>2018>Komisji Rewizyjnej  39
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  38
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  37
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  36
Protokoły Komisji>2018>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  34
Protokoły Komisji>2018>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  33
>Informacje>Dane osobowe  33
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  33
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  33
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  33
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Wewnątrzszkolny system oceniania  33
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  32
Protokoły Komisji>2018>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  32
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  32
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  32
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  28
>Informacje>Analizy  28
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  28
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  26
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin oceny z zachowania  26
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  26
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  25
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  24
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  24
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  23
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  22
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Obwód przedszkolny  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Samorząd Uczniowski  22
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  22
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Rada Pedagogiczna  21
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Program wychowawczy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Majątek przedszkola  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Statut  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  19
>>  19
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Program wychowawczy  19
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  18
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  18
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  16
>Sprawy Urzędowe>Zamówienia Publiczne  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  16
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Aktualności i komunikaty  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  15
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Redakcja BIP  15
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  15
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  15
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  15
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  14
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  13
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  13
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komitet Rodzicielski  12
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  12
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  10
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin pracy  9
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>AKTUALNOŚCI  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Oficjalna strona internetowa SP5 w Nysie  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  7
Władze gminne>Rada Miejska>Protokoły Komisji  5
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>ZAPROSZENIA  5
>Sprawy Urzędowe>Wydział Rozwoju Polityki Społecznej  4
>Informacje>Kultura i sport  3
>Sprawy Urzędowe>Ogólne procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców  2
>Informacje>Obwieszczenia, komunikaty  1
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  1
Początek strony